Tietoja Ihmisoikeuskeskuksesta

Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille. Ihmisoikeustyön perustana on YK:n ihmisoikeuksien julistus. Sen mukaan kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Näiden oikeuksien toteutumista turvataan useilla kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla.

Suomessa ihmisoikeuksien toteutumista edistävät, seuraavat ja tutkivat monet toimijat. Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää ja seurata perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Työhön kuuluu tiedon hankkimista, kokoamista ja välittämistä, yhteistyön rakentamista, aloitteiden tekoa ja kansainvälistä yhteistyötä.

Mikä ihmisoikeuskeskus?

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
Hallinnollisesti Ihmisoikeuskeskus toimii eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä.

Mitä Ihmisoikeuskeskus tekee?

Työhön kuuluu tiedotusta, koulutusta, tiedon hankkimista, kokoamista ja välittämistä, yhteistyön rakentamista, aloitteiden tekoa ja kansainvälistä yhteistyötä.

Miksi perustettu?

Ihmisoikeuskeskus perustettiin, koska ihmisoikeuksien edistämiseen tarvittiin lisää koordinaatiota, yhteistyötä ja resursseja.

Ihmisoikeuskeskus aloitti työnsä maaliskuussa 2012. Se perustettiin lailla, joka määrittelee keskuksen tehtävät ja kokoonpanon.

Lue lisää www.ihmisoikeuskeskus.fi